=> => : RD5Q 23 2020, 19:32:13: MINI 1300
: RD5Q 23 2020, 19:32:13
MINI1300   0,1-1300 MHZ
In/Out: 50()
: SWR, R, + Jx,-Jx, | Z |
4,3 "TFT LCD
5 V/1.5A HF VHF UHF